Rederi Aktiebolaget S/S Boxholm II

Så var det återigen dags för en ny ångbåtssäsong. I årets krönika tänker jag redovisa den senaste stora renoveringen som gjordes hösten-vintern 2015-16.

 

Det var då vi renoverade ångpannan till nästintill nyskick. Pannan har fungerat bra under hela den gångna säsongen även om det förekom lite igångkörningsbekymmer vid uppstarten. Det var ett omfattande jobb som genomfördes som återigen belastat rederiet hårt ekonomiskt. Vi har nu fått alla fakturor för renoveringen och slutsumman landade på nästan 800.000 kr + moms. Eftersom vi helt nyligen lagt 1.000.000 kr på skrovrenovering så förstår ni att det har frestat på likviditeten. Ja det är helt klart så att Rederiet inte hade kunnat genomföra dessa reparationer utan ett massivt stöd från de största ägarna, Tranås, Boxholm och Ydre kommuner samt Ångbåtens Vänner (ÅBV).


Stort tack till kommunledningarna och ÅBV. Alla är väl medvetna om Boxholm II:s betydelse för sommenbygden. Jag får mycket frågor om Boxholm II och det kan därför vara på sin plats att kort redogöra för hur organisationen runt fartyget ser ut. Rederi AB S/S Boxholm II, som ägs av Tranås, Boxholm och Ydre kommuner, Ångbåtens Vänner samt en stor mängd privatpersoner och företag, äger och ansvarar för underhållet av Boxholm II. Skeppare Håkan Liif och hans besättning hyr fartyget av Rederiet och ansvarar för driften och trafiken under säsongen. Det är de som planerar turer och bokar in beställningstrafiken. I planeringen av fasta turer är Tranås United via turistbyrån inblandad. Som stöd för underhållet av Sommens stolthet finns Ångbåtens Vänner som också hjälper till att marknadsföra ångbåtsturerna. Du som privatperson kan också du stödja verksamheten genom att bli medlem i Ångbåtens Vänner.


Det är med glädje vi i år kan hälsa välkommen ombord till en ny skeppare. Stefan Bergman heter han som i år ska dela jobbet som befälhavare med Håkan Liif. Stefan är väl förtrogen med fartyget då han varit med i gänget som renoverat både skrov och ångpanna. Han har tidigare arbetat som kapten i Stockholms skärgård. Jag vill avsluta med att tacka alla som under året varit verksamma runt vår klenod. Besättningen ombord gör ett fantastiskt arbete, Ångbåtens Vänner med sin organisation och frivilligarbete är ovärderliga och våra sponsorer bidrar med pengar till att hålla verksamheten igång. ■


Tack allihop och välkomna ombord på Boxholm II säsongen 2017.                 
             

Rederiaktiebolaget S/S Boxholm II

Bengt Samson, VD

 


Styrelse Rederi AB S/S Boxholm II 


Per Ulfsbo, ordf

Mikael Palm, Boxholms Kommun

Mikael Stenquist, Tranås kommun

Anders Andersson, Ydre Kommun

Maria Ehrlin Brege, Ångbåtens Vänner

Per-Arne Larsson, Ångbåtens Vänner

Jörgen Oskarsson, Stiftelsen Sommen

Bengt Samson, VD, Rederi Aktiebolaget


 

FILM

FILMSIDA.html