Ordförande har ordet!

 

Bli medlem, pris 150:-

 

Jag sätter mig vid tangentbordet och funderar på vad jag skall skriva inför kommande säsong. Det är i början på februari och våren närmar sig med stormsteg. Mycket skall hinnas med innan det drar igång men tack vare engagerade och intresserade människor så är jag lugn. Det kommer säkert att fungera till glädje för turismen och friluftslivet runt sjön.


De gångna åren måste dock nämnas där vi har jobbat väldigt intensivt med reparationer och underhåll. Skrovet, pannbyte, skorsten samt ordinarie vårrustning är inga småsaker, jag vill påstå att det är det mest omfattande i båtens 113-åriga historia. Allt har fungerat väl och jag kan inte nog prisa samarbetsviljan och samfinansieringslösningarna mellan berörda kommuner och organisationer där vi med stolthet kan slå oss för bröstet i Ångbåtens vänner.


Säsongen 2017 inleds med ett besättningsbyte, en fråga som varit aktuell hos rederiet under en längre tid. Ångbåtens vänner har varit och är en medspelare i lösningar av den knuten, den “gamla” besättningen har också lagt sin själ i problematiken, det krävs en hel del utbildningar för att få arbeta med ånga.


Skeppare kräver sjökännedom samt vederbörliga exa-mina, men nu är allt löst inför kommande säsong. Allt ser mycket bra ut inför 2017 dock är det en sak som är besvärlig, det är vattenståndet som är ca en meter under normalt vilket försvårar angöring på många platser. Klyschor som “vem drog ur proppen” eller “vattnets betydelse för sjöfarten” är synnerligen relevanta men det löser sig säkert över tid bara inte allt kommer för fort. Välkomna till en ny säsong!
Välkomna till en ny säsong!


Per-Arne Larsson, ordf.  

KONTAKTUPPGIFTER:

Ordförande   Per-Arne Larsson   perla@aries.vokby.se   Tel 0142-895 25

Sekreterare  Maria Ehrlin-Brege  maria.ehrlin.brege@gmail.com  Tel 0140-561 79

Kassör         Bernt Lind             berntlind5@gmail.com              Tel 070-374 15 00

FILM

FILMSIDA.html