Sjön Sommen
Belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland med huvuddelen av sjön i
Östergötland. De största samhällena i nära anslutning till sjön är Tranås, Boxholm,
Sommen, Malexander, Torpa, Asby och Norra Vi.


Det bergiga landskapet har givit sjön en oregelbunden form, med många vikar och öar. Sjön
har drygt 300 öar och enligt ett gammalt talesätt, ska det vara 365 öar, en ö för varje dag på
året. Den största ön är Torpön.


Sommen är känd för sitt klara, näringsfattiga vatten, som vid goda förhållanden har ett siktdjup
på 8-10 meter. Det största uppmätta djupet är är 53 m. Medeldjupet i sjön är 17 m.
Sjön är artrik och hyser 22 arter. De i särklass mest skyddsvärda är Storrödingen och den sjölevande
Öringen. Fågellivet kring sjön är rikt och här häckar bland annat flera fiskgjusepar.

För bokning enligt turlistan: Turistbyrån Tranås Direkt, Storgatan 22, 0140-687 90

Vill du boka Boxholm II: Kapten Håkan Liif 070-865 87 52

Följ oss gärna

på Facebook

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera